Search
Close this search box.

Transdanube Travel Stories

Podonavje je bogato s kulturno in naravno dediščino. Medtem ko že obstaja veliko pobud, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in raziskavami, projekt prepoznava trajnostni turizem kot drugo pomembno možnost uporabe in ohranjanja te dediščine. Evropske kulturne poti in druga omrežja, zastopana v tem projektu, so postavila prve korake za vrednotenje teh sredstev v tej smeri. Projekt Transdanube Travel Stories s prepoznavanjem velike kulturne in naravne dediščine želi podpirati trajnostni turizem v Podonavju z izvajanjem inovativnih konceptov promocije (nove pripovedi) in orodij za upravljanje trajnostne mobilnosti.

Razvoj novih pripovedi je strategija za promocijo Podonavske makroregije kot turističnega območja. Posamezna spletna mesta ne privabljajo turistov, toda povezovanje izbranih krajev z zgodbo (ob poti), ki jo je mogoče doživeti, bo ustvarilo zanimanje in vodilo do spomina na Donavo. Vključitev instrumentov za upravljanje mobilnosti (upravljavci mobilnosti, centri za mobilnost, načrti za mobilnost) v institucionalne strukture na ravni poti in destinacije bo turistom olajšala doživljanje novih pripovedi z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev in zato omejila negativne posledice povečanja števila turistov, povezane s prevozom. Ustanovitev klubov turističnih proizvodov na ciljni ravni ter izboljšane tematske in institucionalne povezave med evropskimi kulturnimi potmi in drugimi mrežami bodo okrepile sodelovanje med ključnimi akterji in povečale njihove zmogljivosti za spodbujanje trajnostnega turizma v Podonavju. Nove pripovedi in upravljanje mobilnosti skupaj z naprednimi institucionalnimi zmogljivostmi bodo zagotovili okvir za boljše pozicioniranje Donave kot edinstvene trajnostne turistične destinacije na trgu, zaradi česar bo več evropskih državljanov trajnostno doživljalo evropsko kulturno in naravno dediščino.

Partnerji na projektu: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Umweltbundesamt Österreich, Donaubüro Ulm/Neu-Ulm, WGD Donau Oberösterreich Tourismus, Tourist board Linz, West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Croatian Association for Tourism and Rural Development, Association for promoting tourism in Oradea and its region, Danube Competence Center, DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas

Skupna vrednost projekta: 1.820.000 EUR

Skip to content