Search
Close this search box.

Varstvo podatkov

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v priloženem dokumentu Politika varstva osebnih podatkov.


POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 27. aprila 2016, smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor, www.datainfo.si, e-pošta: dpo@datainfo.si, telefon: 02 620 4 300

Murska Sobota, 1. 2. 2024

Skip to content