Search
Close this search box.

Ride Goričko

Naziv: Razvoj kolesarstva na Goričkem

Akronim: RIDE Goričko

Trajanje: september 2021 – september 2023

Skupna vrednost projekta: 180.256,45 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 146.214,84 EUR.

 

Namen projekta je razvoj območja LAS Goričko, kot kolesarske destinacije, za različne ciljne skupine kolesarjev, in sicer tako za kolesarje kot turiste, ki jim kolesarjenje predstavlja primarni motiv za obisk določene destinacije, kot tudi za obiskovalce, katerim kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv za obisk destinacije, v destinacijo pa jih prvenstveno pritegnejo druge aktivnosti.

Glavni cilj projekta je razvoj kolesarskega turizma na območju LAS Goričko. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni, saj še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme, vsebin, produktov in storitev.

Projekt RIDE Goričko prepoznava in nadgrajuje potenciale na tem področju in preko razvoja podporne infrastrukture, opreme, vzpostavitve kolesarjem namenjene IKT tehnologije ter dodajanjem novih vsebin spodbuja razvoj kolesarskega turizma, kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti na območju LAS Goričko.

 

Cilji

Izvedba analize kolesarske turistične ponudbe s ciljem priprave prve celovite baze podatkov o kolesarski turistični infrastrukturi, ponudbi storitev namenjenih kolesarjem in promocijskih gradiv in aktivnosti ter izvedba analize navad (kolesarskih) obiskovalcev na območju LAS Goričko.

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko s povečanjem števila kolesarskih produktov za razvoj kolesarskega turizma na območju LAS Goričko.

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko s povečanjem števila kolesarskih storitev za razvoj kolesarskega turizma na območju LAS Goričko oziroma izboljšanje opremljenosti območja s kolesarsko opremo oz. kolesarskimi vsebinami.

Ekonomska samostojnost ponudnikov storitev turističnega kolesarjenja.

Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva k uporabi koles in posledično k zmanjševanju izpusta emisij v ozračje ter ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti.

Povečati prepoznavnost območja LAS Goričko kot turistične destinacije za kolesarje.

 

Rezultati

Novi kolesarski turistični produkti na območju LAS Goričko (dva nova turistična produkta, CGP, spletni portal za rezervacijo terminov, mobilna aplikacija za vodenje turistov)

Nove storitve za kolesarske turiste na območju LAS Goričko (kolesa za izposojo ter premična oprema za servis koles)

Izdelava predstavitvenih filmov kolesarskih tras na območju LAS Goričko

Izvedba izobraževalnih oddaj na temo vpliva kolesarjenja na zdravje ljudi in delavnice za mlade

 

Povezave

Spletna stran Evropske komisije

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Skip to content