VKLJUČITE SE V PODATKOVNO BAZO!

Vključite se tudi vi v podatkovno bazo Guide2Visit!

V okviru projekta Guide2Visit pripravljamo podatkovno bazo točk interesa, v okviru katere tudi vam omogočamo predstavitev vašega gostinskega obrata, prenočišča! Na osnovi našega povabila lahko v podatkovno bazo vključimo prvih 20 prijav iz posameznih regij projektnega območja! Vaše prijave pričakujemo iz naslednjih regij: Őrség-Slovensko Porabje, Göcsej-Hetés, območje Murske Sobote, območje Lendave, območje Ptuja.

Vašo prijavo pošljite najpozneje do 15. aprila 2018 na e-naslov horvath.eszter@vasmegye.hu!

V prijavi prosimo navedite naziv gostinskega obrata/prenočišča, natančen naslov, kontaktne podatke (spletna stran, telefonska številka, e-naslov) in tudi kratek opis (največ 150 znakov).

Nadaljnje podatke o projektu Guide2Visit boste našli na spletni strani GUIDE2VISIT.