Novice: Oktober 2020

Odredba o prepovedi prireditev

Na podlagi četrte alineje 1. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno ...več »