JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na Festivalu Soboški dnevi 2022

Spoštovani gostinci, pripravili smo javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na letošnjem Festivalu Soboški dnevi,

ki bodo v Murski Soboti od 24. do 30. junija. K sodelovanju  vabimo ponudnike hrane, pijače in prigrizkov. 

Prilagamo:

- javno povabilo

- obrazce, ki jih je potrebno oddati ob prijavi.

---------------------------------------------------------------------------

Ponudniki svojo ponudbo posredujejo na naslov:

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SODELOVANJE FESTIVAL SOBOŠKI DNEVI 2022. PRIJAVA NA SKLOP(E) … (navedite oznako sklopa)«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Naročnik bo upošteval popolne ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele do 15. 6. 2022.

ali na elektronski naslov:

polonca.gjorek@zkts-ms.si, pri čemer v zadevo napišejo: PONUDBA ZA SODELOVANJE FESTIVAL SOBOŠKI DNEVI 2022. PRIJAVA NA SKLOP(E)

Naročnik bo upošteval popolne ponudbe, ki bodo na elektronski naslov naročnika prispele do 15. 6. 2022.

 

Za več informacij pišite na polonca.gjorek@zkts-ms.si ali pokličite 02 521 43 84.

Priloge

PriponkaVelikost
3.19 MB
34.43 KB