Festival Soboški dnevi 2016 - JAVNO POVABILO ZA IZVEDBO GOSTINSKIH STORITEV

JAVNO POVABILO

za izvedbo gostinskih storitev na »Festivalu Soboški dnevi 2016«,

v času od 24. junija do 1. julija 2016

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za izvedbo gostinskih storitev  na prireditvi »Festival Soboški dnevi 2016«.

Rok za oddajo ponudbe je 13.5.2015 do 12. ure, na naslov: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA GOSTINSKE STORITVE NA FESTIVALU SOBOŠKI DNEVI. PRIJAVA NA SKLOP_____« (navedite sklop). Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Vabljeni tudi na predstavitev javnega povabila, ki bo 5.5.2016 ob 8. uri v avli preddverja Gledališča Park.

Morebitna vprašanja v zvezi javnim povabilom lahko pošljete na info@zkts-ms.si. Najpogostejša vprašanja z odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljena na tej spletni strani. Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko zainteresirani dobijo po telefonu na št. 02 521 43 85.