Evropski projekt valorizacije Judovske kulturne dediščine je predstavil rezultate na zaključni konferenci

REDISCOVER je evropski projekta v okviru katerega je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota od sredine leta 2018 sodeloval z osmimi mesti z območja Podonavja, z namenom ponovnega odkrivanja in valorizacije skrite Judovske kulturne dediščine Podonavja. Projekt bo trajal do sredine leta 2021 v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

27. aprila se je v spletni obliki uspešno izvedla zaključna projektna konferenca, ki so jo organizirali projektni partnerji iz Regensburga (Nemčija), in katere se je udeležilo okrog 100 udeležencev. Cilj konference ni bil zgolj predstaviti rezultate projekta, temveč tudi spodbuditi zanimive razprave. Tako so štirje mednarodni panelisti z zelo različnim ozadjem v formatu dinamične pogovorne oddaji o »pluralnosti sodobnega judovstva« izmenjali mnenja o sodobnem judovstvu, ki bo odprlo dialog, spodbujalo strpnost in enotnost v pluralnosti. V nadaljevanju so udeleženci po zaslugi dveh strokovnjakov s področja kulturnega turizma dobili nove poglede na dodano vrednost turizma, ki ga lahko zagotavlja judovska kulturna dediščina.

Interni del konference s sestankom projektnih partnerjev je bil izveden 28. aprila in je bil namenjen analizi rezultatov projekta, partnerji pa so na delavnici razpravljali tudi o nadaljnjih strateških ukrepih, povezanih z okoljsko, družbeno in ekonomsko trajnostjo projektnih aktivnosti oziroma rezultatov projekta.

Projekt je bil pomemben tudi za Mursko Soboto, saj smo v okviru projektnih aktivnosti izvedli številne aktivnosti; od začetnega popisa snovne in nesnovne Judovske kulturne dediščine, delavnic kako tudi judovsko kulturno dediščino vključiti v turistično ponudbo in dvigniti prepoznavnost ter osveščenost glede judovske kulturne dediščine, sodelovanja v procesu oblikovanja novih produktov povezanih z ohranjanjem in promocijo Judovske kulturne dediščine in številnih promocijskih aktivnosti. Projektne aktivnosti smo izvajali ob tesnem sodelovanju z deležniki, ki so na dotičnem področju aktivni. Med pilotnimi aktivnostmi pa lahko omenimo izvedbo prvega festivala Dnevi Judovske kulture v Murski Soboti, ki smo ga umestili v okvir Evropskih dnevov Judovske kulture, pripravo kulturno-turističnega produkta Soboška židovska pot, virtualno predstavitev bivše soboške sinagoge s 3D vizualizacijo, razstavo o delu in življenju arhitekta soboške sinagoge, Lipota Baumhorna, ter ureditev ograje na židovskem pokopališču v Murski Soboti.

Ob zaključku projekta se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam pri izvedbi projekta pomagali.

 V sklopu projekta je nastal tudi promocijski video za SOBOŠKO ŽIDOVSKO POT: Soboška židovska pot - Da se ne pozabi! - YouTube

Več o rezultatih projekta REDISCOVER:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover

Fotogalerija