Sproščanje ukrepov na področju športa

Vlada je na dopisni seji, 15. aprila 2020 sprejela nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki bo veljal od 18. aprila dalje. Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini na odprtih javnih krajih in ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V odloku so izrecno našteti na primer tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje.

 

Nadalje je danes,16. aprila 2020 Vlada RS sprejela dopolnitev omenjenega odloka, kjer se z namenom postopnega sproščanja ukrepov, poleg že obstoječih izjem doda nove izjeme, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Del odloka, ki se nanaša na športno-rekreativne storitve začne veljati 20. aprila 2020.

 

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si).

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

 

Na OKS – ZŠZ smo aktivni pri spodbujanju sproščanja ukrepov na področju športa in smo v ta namen na nacionalne športne zveze z uradnimi tekmovalnimi sistemi naslovili anketo, o konkretnih predlogih in podatkih iz katerih bomo izhajali v pogovorih z resornim ministrstvom. Prav tako imamo zbrane informacije o pristopih v drugih državah članicah EU.

 

Obenem smo za razjasnitev pripravljenih ukrepov in nadaljnjih aktivnosti resorno ministrico dr. Simono Kustec zaprosili za srečanje, kjer se bomo dogovorili tudi o širšem sproščanju ukrepov na področju športa. Sestanek je predviden za jutri, petek 17. aprila 2020.

 

O dogovorjenem vas bomo nemudoma obvestili.