Spremembe pri odrejanju karantene za osebe v visoko tveganem stiku

V soboto, 29. maja, je začel veljati Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki po novem določa, da se cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele covid-19, ne napoti v karanteno na domu, čeprav so bile v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s Covidom-19. 

Karanteni na domu se bodo tako izognile osebe, ki so bile cepljene:

  • z dvema odmerkoma cepiva Biontech/Pfizer in je od zadnjega odmerka minilo vsaj 7 dni,
  • z dvema odmerkoma cepiv Moderna, Sputnik ali CoronaVac in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
  • z enim odmerkom cepiva Janssen in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
  • ali pa enim odmerkom cepiva AstraZeneca in je od cepljenja minilo vsaj 21 dni.

Osebam, ki so prebolele Covid-19, ne bo treba v karanteno:

  • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 6 mesecev,
  • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 8 mesecev in so cepljene z enim odmerkom zgoraj naštetega cepiva.

(Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1828/odlok-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19) 

Prav tako vam pošiljamo Navodila NIJZ za ravnanje oseb, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2 oziroma so bile v stiku z okuženimi osebami.


Četudi gre za navodila, ki so namenjena fizičnim osebam, je pomembno, da jih upoštevajo tudi športne organizacije za ravnanje s svojimi člani (športnikov, trenerjev, drugih delavcev in sodelavcev) v primeru zaznave okužbe v klubski sredi oziroma znotraj organizacije.


Prosimo, da se priloženih navodil dosledno držite!