Plaketa za življenjsko delo na področju športa je bila letos podeljena Ludviku Zelku

Plaketo Mestne občine Murska Sobota v letu 2020 za življenjsko delo na področju športa je prejel Ludvik Zelko.

Ludvik Zelko je rojeni Sobočanec. Športu se je zapisal že v rani mladosti. Svojo poklicno pot je začel leta 1966 kot učitelj tehničnega pouka in fizike na Osnovni šoli Bakovci, na kateri je bil zaposlen do leta 1970. Od leta 1970 do leta 1973 je bil upravnik v Klubu mladih v Murski Soboti. V svoj delokrog je že tedaj vključil številne športne vsebine in pritegnil mlade, ki so  tekmovali v ligah malega nogometa, odbojke, namiznega tenisa in rokometa (ž).

Njegove organizacijske sposobnosti in strokovna znanja s področja športa so ga leta 1973 pripeljala na Občinsko zvezo za telesno kulturo, strokovna opravila je opravljal na samem začetku ustanovljenih samoupravnih interesnih skupnosti tudi na Telesnokulturni skupnosti. Za tem je strokovna opravila s področja športa, kot strokovni sodelavec in sekretar,  vse do svoje upokojitve, do leta 2009, uspešno opravljal: na Zvezi telesnokulturnih organizacij, Občini, Mestni občini in najdlje v Športni zvezi v Murski Soboti, ki je pravna naslednica vseh prej naštetih inštitucij. Delo sekretarja Športne zveze je amatersko opravljal še do leta 2016.

Velik del življenjske poti je torej preživel v športni dejavnosti: v Murski Soboti 36 let profesionalno in 7 let amatersko. Spremljal je razvoj športne dejavnosti, organiziranost ter vse pojavne oblike športa. Številne izkušnje je uporabil pri delu v različnih klubih, društvih in zvezah v Murski Soboti. Petdeset in več let svojega delovanja je vtisnil v mozaik  športnih dejavnosti. Njegovo delo je vidno v lokalni skupnosti, v pomurskem in slovenskem prostoru. S svojimi organizacijskimi prijemi in programskimi vsebinami, je bil ključen akter različnih športnih prireditev in to na vseh segmentih: šolskem športu, tekmovalnem športu in še zlasti v športni rekreaciji.

Na športno-rekreativnem področju je skrbel za organizirano dejavnost v teku, hoji, plavanju, kolesarjenju. Večina prireditev je potekala pod njegovim vodstvom, nekatere so se obdržale vse do danes. Vmesni široki delokrog v nekdanji veliki občini, pa tudi izven tega območja, mu je ponudil tudi uveljavljanje pri radenskih maratonih v teku in kolesarjenju, olimpijskem teku…Zaradi vidnega in uspešno opravljenega  strokovnega dela je bil kmalu prepoznaven v slovenskem prostoru in kot član vključen v razne organe slovenskih osrednjih športnih asociacij: predsedstva, izvršne odbore in komisije. Posebna čast za našo Pomurko regijo pa je bila, da smo imeli svojega predstavnika, Ludvika Zelka, v najvišjem strokovnem organu za področje športa: Bil je član strokovnega sveta za šport pri vladi R Slovenije. Tu si je pridobil veliko novih izkušenj in bil tekoče seznanjen z vsemi zakonskimi predpisi in novostmi. Tako je lahko uspešno servisiral in nudil strokovno pomoč članicam Občinske Športne zveze – športnim organizacijam, klubom in zvezam pri pripravi statutov, ki so morali biti usklajeni z Zakonom o športu in z Zakonom o društvih, kar je bil pogoj za vpis v register na Upravni enoti.

V šolskem športu je ves čas službovanja  vodil in koordiniral Področni center za izvajanje programov športa mladih: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja in Hura – prosti čas.

Kot dolgoletni športni delavec s svojimi nesebičnimi idejami  ima velike zasluge pri razvoju športa,  da ima danes športna dejavnost v našem mestu, vidno mesto v slovenskem prostoru, kar se odraža predvsem na investicijskem področju pridobitve športnih objektov. Že pri adaptaciji in rekonstrukciji doma Partizan leta 1975, ko je začela delovati Temeljna telesnokulturna skupnost, je imel Ludvik pomembno vlogo. Ludvik Zelko je pomembno vlogo odigral pri pripravi projektov športnih objektov in se na račun nadstandardov pri gradnji telovadnic za potrebe tekmovalnega in rekreativnega športa, zavzemal, da so pri posameznih objektih bila vključena tudi dodatna sredstva športne fundacije.

Kot velik poznavalec športa in številnih športnih panog v ožjem in širšem okolju, že pred to publikacijo sodeloval pri izdaji mnogoterih športnih knjižic:

  • z novinarjem lokalnega tednika Vestnik in legendarnim nogometašem NK Mura, Ferijem Maučecem,  sta izdala dvoje knjižic: Kronološki pregled razvoja hokeja na travi v Pomurju in Zgodovino hokeja na travi v Sloveniji – hokej na travi je bil in je še popularen prav v Prekmurju, zato je tudi republiška zveza tega športa imela svoj sedež v Murski Soboti;
  • s sodelovanjem drugih avtorjev pod mentorstvom in uredništvom Ludvika Zelka je izšla tudi knjiga: Atletika v Murski Soboti;
  • v Športni zvezi je bil izdajatelj številnih tematskih vsebin s področja športnih panog v Murski Soboti in  tudi dveh strokovnih del, ki sta izšli v Športni knjižnici lokalne športne asociacije.

Leta 1970 je društvo TVD Partizan proslavljalo svoj pol stoletni jubilej – 50 letnico plodnega delovanja. V tem letu pa praznujemo 100 let organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti in 60 letnico uspešnega delovanja Športne zveze in njenih predhodnic. Drugo 50. letko uspešnega delovanja športne dejavnosti je s svojim strokovnim delom in z zastavljeno strategijo pri razvoju športa v naši občini zaznamoval, Ludvik Zelko.

Ludvik Zelko se je uveljavil tudi kot publicist. Je avtor obsežnega zbornika, ki ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI 100 LET. Zbornik prinaša pregled dogajanj na športnem področju v našem mestu, od prvih začetkov iz leta 1920, pa vse do leta 2020. Gre za kronološki pregled dogajanj v prvih petdesetih letih od leta 1920 do leta 1970 in v drugem petdesetletnem obdobju od leta 1970 do leta 2020. Celotna vsebina z avtentičnimi posnetki je izjemen prispevek k spoznavanju s preteklostjo naše športne dejavnosti v Murski Soboti.

Za svoje delovanje v športu je Ludvik prejel številna priznanja: Bloudkovo plaketo - 2007, Plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije - 2012, Plaketo Nogometne zveze Slovenije – 2007, Plaketo MNZ Murska Sobota – 2009, Plaketi Občinske zveze za telesno kulturo Murska Sobota 1967 in 1973, Diplomo ŠŠD Enotnost - Gimnazija Murska Sobota – 1973, Diplome in plakete za delo v Jugoslovanski hokejski zvezi in Zvezi za hokej na travi Slovenije, priznanja Zveze za telesno kulturo Jugoslavije, Diplomo – Mediteranske igre Split 1979, Plaketi: Maraton treh src in kolesarski maraton v Radencih, ter številna priznanja lokalnih klubov in društev.

Fotogalerija