Novo sproščanje omejitev pri izvajanje športnih programov

Spoštovani,

 

Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji dne, 12. 5. 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter druge odloke, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti. 

Nove omejitve začnejo veljati v ponedeljek, 17. 5. 2021  do vključno 23. 5. 2021. 

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov, ključne spremembe pa so:

  • Dovoli se izvajanje vseh športnih tekmovanj, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom.
  • Udeleženci športnih tekmovanj morajo predložiti negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 72 ur. Strokovni delavci morajo predložiti negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni. Za obe skupini velja tudi princip ustreznega dokazila o izpolnjevanju t.i. PCT pogojev (potrdila o negativnem testu na virus SARS-CoV-2, potrdila/dokazila o cepljenju ali  prebolevnosti). 
  • Dovoli se prisotnost gledalcev na tekmovanjih. Na tribunah bo dovoljeno do 50% kapacitete sedišč oziroma do največ 50 oseb. Gledalcev je lahko izjemoma več kot 50 in ne več kot 50% kapacitete sedišč, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. Vlogo za izdajo pozitivnega mnenja organizatorji javnih prireditve oddajo prek https://www.nijz.si/sl. Gledalci morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje. Športna tekmovanja na katerih bodo znova prisotni gledalci je potrebno prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih.
  • Izvajanje športno rekreativne vadbe se dovoli v skupinah do največ 50 vadečih
    Omejitev števila udeležencev v programih usposabljanj strokovnih delavcev v športu je največ 50 oseb.

 

Veljavne omejitve pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem so objavljene  tudi na spletni strani Vlade Republike Slovenije www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/