Mini Olimpijada

Tudi letos je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije ter Vrtcem Murska Sobota tretjič zapored organiziral Mini olimpijado,

Mini olimpijada je projekt, pri katerem otroci z udeležbo na prireditvi spoznajo različne športne discipline, velik poudarek pa je tudi na predstavitvi olimpijskega gibanja – olimpijskega in fair-play protokola. Na Mini olimpijadi smo zmagovalci vsi. Držimo se namreč načela »pomembno je sodelovati ne vedno zmagati«.

Mini olimpijade se je letos udeležilo približno 140 otrok iz štirih enot Vrtca Murska Sobota. Sodelovale so  enote Gozdiček, Miške, Ringa raja in Urška. Na koncu prireditve je vsak otrok prejel darilo in pohvalo za sodelovanje na prireditvi.