JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na »Festivalu Soboški dnevi 2019«

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za izvedbo gostinskih storitev na prireditvi »Festival Soboški dnevi 2019«.

Največja tradicionalna prireditev v Murski Soboti, »Festival Soboški dnevi«, se bo letos na glavnem prizorišču odvijala v petek 21. junija in v nedeljo 23. junija 2019. Gre za zelo dobro obiskano prireditev, na kateri tudi v letošnjem letu pričakujemo vsaj 7.000 do 10.000 obiskovalcev na dan na osrednjem prizorišču.

Želimo si, da bi festivalske dneve, poleg odličnega programa, zapolnili tudi s kakovostno gostinsko ponudbo. Tudi letos bomo nadaljevali s konceptom ulične prehrane, raznolikosti okusov in ponudbe.

Na osrednjem prizorišču z glavnim odrom, kjer bo program potekal v petek, 21. 6. 2019 in v nedeljo, 23. 6. 2019, v pokritem kulinaričnem delu bo na voljo 6 stojnic za 3 ponudnike hrane in pijače (1 ponudnik zakupi 2 stojnici, 1 za hrano in 1 za pijačo). Za ponudbo pijače bo na voljo 7 točilnih pultov (jurčkov) po celotnem prizorišču, ponudnikom prigrizkov (kot npr. pokovka in sladoled) v lastnih mobilnih enotah pa bo na voljo 3 lokacije na prizorišču.

Na javno povabilo se lahko odzovejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje določene v zakonih in drugih predpisih, ki urejajo to področje.

Ponudbe pošljite na naslov naročnika: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota.

Naročnik bo upošteval popolne ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele do 30. 05. 2019.

Celotna razpisna dokumentacija in prijavni obrazec se nahajata v prilogi.

V Murski Soboti, 21.5.2019

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

mag. Brigita Perhavec

direktorica

Fotogalerija