3. NOVIČNIK »Flagship Products«

Projekt "Flagship Products" spodbuja razvoj počitniških doživetij, tudi s pomočjo  tradicionalnih vodilnih produktov v regijah Vzhodne in Jugovzhodne avstrijske Štajerske ter v Pomurju in Podravju v Sloveniji. Devet projektnih partnerjev se ukvarja z vodilnimi produkti: bezeg, fižol, hren, buče, termalna in mineralna voda, jabolko ter mleko, med in kruh.

Cilj projekta "Flagship Products" je krepitev turistične in gospodarske vrednosti izstopajočih produktov v  obmejnem območju  Slovenija-Avstrija, in sicer skozi nova znanja, razvoj novih storitev in novih inovativnih medsektorskih oblik trženjskega sodelovanja.

 Projekt podpira program čezmejnega sodelovanja Interreg SI-AT (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR) in dežela avstrijska Štajerska (Land Steiermark).

Projekt živi od julija 2016. V tokratnih novicah, predstavljamo aktivnosti v letu 2018.

Delavnice za razvoj turističnih produktov, marec 2018

Marca smo organizirali delavnice za razvoj turističnih produktov. Na štirih tematskih delavnicah so sodelovali člani mreže in vsi zainteresirani. Predavatelji, vsi priznani strokovnjaki, so za udeležence pripravili predstavitve na katerih je bil poudarek na prenosu znanj, potrebnih za razvoj uspešnega turističnega produkta in njegovo trženje. Prva delavnica je bila namenjena predstavitvi trendov v turizmu s predstavitvijo dobrih praks doma in v tujini. Predstavljeni so bili inovativni prijemi v turizmu. V okviru delavnice je Valentina Smej Novak predstavila koncept kuharske knjige Flagship Products. Na ta način smo želeli k sodelovanju ob nastanku knjige privabiti čim več ponudnikov. Na drugi delavnici so ponudniki predstavili svojo dejavnost in svoje zamisli za nove produkte. Temu je sledila praktična delavnica, kjer so se udeleženci ob pomoči moderatorjev lotili ustvarjanja in piljenja produktov za izvedbo doživetij.

Tretja delavnica je bila tržno naravnana. Potekala je v Termah 3000, kjer je direktor term, g. Igor Magdič, predstavil možnosti sodelovanja s ponudniki pri trženju njihovih turističnih produktov. Udeleženci so predstavili svojo idejo ali že izdelan produkt oziroma doživetje.

Na zadnji delavnici, ki je potekala v Zdravilišču Radenci, so se udeleženci praktično učili, kako svoj produkt, storitev oziroma ponudbo čim boljše predstaviti na spletu in družbenih omrežjih. Skupaj s predavateljem so obravnavali tudi oblikovanje cene za svoje produkte. Tudi tukaj je z vodstvom zdravilišča bil vzpostavljen osebni kontakt in predstavljene možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Sejem Freizeit v Celovcu, april 2018

Na sejmu v Celovcu smo predstavili vodilne produkte regije in projekt Flagship products. Nagovarjali smo splošno javnost, tour operaterje in novinarje. Program čezmejnega sodelovanja, projekt in projektne aktivnosti smo predstavili predstavnikom SPIRIT Slovenija v Avstriji, Slovenski gospodarski zvezi in ostalim ponudnikom v sklopu predstavitve na sejmu. S seboj smo imeli že nakaj izdelanih turističnih produktov in izdelkov. Izdelke smo obiskovalcem predstavili z degustacijo.

Izid knjige Obedi & Obredi Pomurja, junij 2018

V nakladi 1.000 izvodov smo izdali knjigo Obedi & Obredi Pomurja, ki jo je pripravila  Založba Totaliteta oz. Valentina Smej Novak na podlagi javnega povabila. V knjigi je opisanih šest vodilnih produktov regije (buče, jabolka, med, mleko, žita, mineralna voda) in predstavljenih več kot 60 receptov. Pri nastajanju receptov so sodelovali tudi lokalni gostinci in proizvajalci izdelkov iz vodilnih produktov. Želimo si, da bi bili recepti objavljeni v tej knjigi nadgradnja že tako bogate ponudbe in so tako primerni za preprosta gostišča kot za zahtevne restavracije. Naša nagrada bo, če se bo čim več jedi, katerih recepti so zapisani v knjigi znašlo v lokalni ponudbi ali bodo njen navdih.

Novinarska konferenca ob izidu knjige Obedi & Obredi Pomurja, avgust 2018

 V okviru okuševalnice na temo jedi iz buč, smo organizirali novinarsko konferenco na kateri smo javnosti predstavili knjigo Obedi & Obredi Pomurja. Na novinarski konferenci smo zbranim novinarjem spregovorili o cilju projekta, namenu in pomenu knjige. 

 Na novinarski konferenci so sodelovali: Mag. Brigita Perhavec, dir. ZKTŠ Murska Sobota; Snežana S. Slekovec, strokovni sodelavec na ZKTŠ M.Sobota, vodja projekta Flagship Products; Valentina Smej Novak, dir. Totaliteta d.o.o., besedilo in zasnova knjige Obedi & Obredi Pomurja; Matej Fišer, fotografije; Dušan Zelko, SŠGT Radenci, ki je eden izmed slovenskih partnerjev projekta, učitelj praktičnega pouka in »oče« Radenske ali »Flagship« gibanice.