POVABILO K VPISU V GLEDALIŠKA ABONMAJA 2017/18 ZA DOSEDANJE ABONENTE

K VPISU VAS VABIMO OD PONEDELJKA, 22., DO PETKA, 26. MAJA 2017.

Prosimo vas, da nas v navedenih dneh med 11. in 16. uro pokličete po telefonu:

- OBNOVITEV ABONMAJA DRAMA/KOMEDIJA: (02) 521 43 80 (Tina Zver)

- OBNOVITEV ABONMAJA KOMEDIJA: (02) 521 43 81 (Mojca Vergan)

Dosedanje sedeže lahko obdržite le v tem vpisnem terminu, pozneje to ne bo več mogoče.

CENA ABONMAJA OSTAJA ENAKA KOT LANI:

80 evr ; 72 evr  upokojenci, dijaki, študenti

Abonma lahko plačate v enkratnem znesku (plačilni nalog, rok plačila: september 2017), v dveh obrokih (plačilna naloga, rok 1. plačila: september 2017, rok 2. plačila: november 2017), ali v treh obrokih (plačilni nalogi, rok 1. plačila: september 2017, rok 2. plačila: november 2017, rok 3. plačila: februar 2018).

Cene vstopnic v prosti prodaji: 18 evr, 16 evr – upokojenci, dijaki, študenti.

SICER PA VSE OSTAJA TAKO, KOT STE NAVAJENI:

- v obeh abonmajih se bo zvrstilo 6 predstav,

- predstave bodo ob delavnikih enkrat mesečno, načeloma od oktobra 2017 do marca/aprila 2018,

- obveščanje o predstavah bo kot doslej: mesečni Koledar kulturnih prireditev vam bomo pošiljali po običajni ali elektronski pošti.