tradicionalni praznični koncert

ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE Z GOSTI

Gledališče Park Murska Sobota

Orkester slovenske vojske nadaljuje tradicijo vojaških orkestrov, ki so imeli v zgodovini pomembno mesto v vseh vojskah sveta. Ob osnovnem namenu, zadovoljevanju protokolarnih potreb države in vojske ter njuni promociji, je orkester tudi pomemben ambasador kulture, saj redno nastopa v tujini in se kakovostno postavlja ob bok najboljšim tovrstnim zasedbam v Evropi.

ZA SKUPINO IN IZVEN, brezplačne vstopnice