OSREDNJA SPOMINSKA SLOVESNOST

ob MEDNARODNEM DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA

Gledališče Park Murska Sobota

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2005 razglasila 27. januar, obletnico osvoboditve uničevalnega taborišča Auschwitz  Birkenau  leta  1945,  za mednarodni  dan  spomina  na žrtve holokavsta.

Ob tem se spominjamo vseh žrtev enega najhujših genocidov v zgodovini. Spominjamo se tudi pravičnikov in drugih, ki so pomagali reševati življenja v tem žalostnem zgodovinskem obdobu. Milijone otrok, žensk in moških iz skoraj vse okupirane Evrope so med drugo svetovno vojno prepeljali v koncentracijska, delovna in uničevalna taborišča, imenovana tudi taborišča smrti, iz katerih so se rešili le redki. Svetovne velesile so pred in med obdobjem druge svetovne vojne le pasivno, nemo in nezainteresirano spremljale nacistično politiko, temelječo na ideologiji sovraštva nacistov, fašistov in njihovih številnih zaveznikov iz posameznih držav. Nacisti in njihovi zavezniki so tako med izvrševanjem svoje uničevalne politike v taborišča smrti prepeljali skoraj tretjino judovskega prebivalstva ter pripadnike številnih drugih narodov in manjšin, v taboriščih smrti so umrli številni Slovenci, tudi okoli 300 pripadnikov judovske skupnosti iz Prekmurja. Tedanje velesile, na primer z bombardiranjem železniških prog ali mostov, niso niti poskušale ustaviti vlakov, ki so vozili ljudi v taborišča smrti.

Z ozaveščanjem in izobraževanjem na svetovni ravni pa prispevamo k cilju: NIKOLI VEČ.

Brezplačne vstopnice