drama

Neda R. Bric: DR. PREŠEREN, Prešernovo gledališče Kranj

Gledališče Park Murska Sobota

Režija: Neda R. Bric.

Igrajo: Vesna Slapar, Darja Reichman, Vesna Pernarčič, Blaž Setnikar, Miha Rodman, Aljoša Ternovšek, Nataša Keser/Lara Fortuna, Aleš Valič …

Dramsko pripoved sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske iz Prešernovega življenja. V hkratnosti časov, krajev in dogodkov, predstavljenih iz več zornih kotov, se gradi pripoved pesnikovega življenja, ki se poskuša izmuzniti iz polja naših predsodkov. Protagonistke Ernestina Jelovšek, pesnikovi sestri Katra in Lenka, Ana Jelovšek in Julija Primic se vzpostavljajo glede na svoj odnos do pesnika in ga predstavijo v drugačni luči, kot ga danes vidi splošno mnenje. Njihova stališča se dopolnjujejo, si nasprotujejo in oblikujejo celoto pesnika in družbe. Uprizoritev prinaša osvežen pogled na Franceta Prešerna, ki se oddaljuje od ustaljenega pogleda nanj.

Predstava traja uro in 45 minut ter nima odmora.

Cena vstopnice:

16 evrov – za dijake, študente in upokojence

18 evrov - v predprodaji

22 evrov - na dan dogodka