ZA LUTKOVNO-FILMSKI ABONMA

BIMBERLI, LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Gledališče Park

Režija: Rok Predin.

Igrajo: Metka Jurc, Dunja Zupanec, Miha Bezeljak, Gregor Prah.

Besedilo  Bimberli  pripoveduje  o  prikupnih  magičnih  bitjih,  ki  jih poznamo tudi kot namišljene prijatelje. Ta domišljijska bitja so pogosti spremljevalci otrok v zgodnjem otroštvu, so njihovi zaupniki ali zarotniki.

Bimberli je zgodba o odraščanju. S prispodobo domišljijskega bitja osvetljuje  vse,  kar  tak  lik  simbolizira.  Bunko  je  lahko  namišljeni prijatelj, lahko je neka navada, ki jo moramo počasi opustiti, predmet, na katerega se navežemo ... Bunko pa v širšem pomenu ni nujno le nekaj, kar je povezano z otroštvom; lahko nas vse življenje postavlja pred izzive sprememb in slovesa.

Cena vstopnice: 4 evre.