Podatki o zavodu

Ime zavoda: Zavod za kulturo, turizem in šport Muska Sobota
Naslov: Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/521-43-80
E-pošta: info@zkts-ms.si
Spletna stran: www.zkts-ms.si
Davčna številka: 56481667
Matična številka: 3726843000
Transakcijski račun: podračun UJP: 01280-6000000903
Direktorica: mag. Brigita PERHAVEC

Blagajna
Ulica Štefana Kovača 30
9000 Murska Sobota
Tel: 02 521 43 81

E: blagajna@zkts-ms.si

Delovni čas blagajne: vsak delavnik 14.00 - 17.00

Delovno področje: kultura, turizem, šport

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (v nadaljevanju: ZKTŠ) je javni zavod, ki ga je za namen vzpodbujanja razvoja na teh treh področjih ustanovila Mestna občina Murska Sobota.

Ustanovitev: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je bil ustanovljen februarja 2010, z delovanjem pa je začel 1. 9. 2010.