Turistični boni - vse na enem mestu

Kje lahko koristim bon, na koga je prenosljiv, kako dolgo velja,...?

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020, prejeli pa jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020.

Nekaj ključnih točk so zbrali na FURSU:

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve z zajtrkom v Sloveniji.

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020.

Klicni center za turistične bone

08 200 1005

Delovni čas klicnega centra:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Kdo je upravičenec do bona?

To je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020:

 • polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let v višini 200 eurov – polnoletni upravičenec,
 • ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 eurov – mladoletni upravičenec.

Ali lahko bon namesto upravičenca unovči druga oseba?

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Kje lahko bon izkoristim?

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, vpisan na dan 13.3.2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.


Vsa vprašanja in odgovori na temo TURISTIČNIH BONOV - na spletni strani TUKAJ: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/