Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2019

Vabimo, da vsi izvajalci, ki so v letu 2019 prejeli proračunska sredstva MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA izpolnijo priložen obrazec in sicer
posebej za vsako posamezno vsebino iz Pogodbe z Mestno občino Murska Sobota za leto 2019


Izvajalci so dolžni oddati poročilo do 31. 3. 2020 na naslov:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 90000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2 (vsebinsko in finančno poročilo – šport - 2019).