PODALJŠAN ROK! Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020

Murska Sobota

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020 se vloži preko spletne aplikacije, več informacij na www.lps-ms.si.

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja

podaljšanje roka za prijavo na javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020.

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota je v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2020 objavila javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020.

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota podaljšuje rok za prijavo na javni razpis do vključno 15. 4. 2020.

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.