Spodbujanje kolesarskega turizma

Grad Murska Sobota

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota pripravlja dve delavnici s ciljem spodbujanja mreženja in sodelovanja ter oblikovanja kolesarjem prijaznih paketov storitev, v okviru projekta »IronCurtainCycling«, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska. Delavnici sta namenjeni ponudnikom turističnih storitev, kolesarskim ponudnikom  ter drugim deležnikom, ki želijo razviti kolesarjem prijazno ponudbo.

Na delavnicah se bodo oblikovali turistični produkti, ki bodo z bogatitvijo turistične ponudbe regije z novimi elementi in izoblikovanjem kompleksne kolesarske turistične ponudbe prispevali k diverzifikaciji turizma v obmejni regiji.

 

Dobre prakse nam bodo predstavili: Matej Obu (Zadruga BikeLab Maribor), Uroš Rozman (RRA Koroška) ter Polona Blažič (Zavod Angita).

1. DELAVNICA: petek, 7. december 2018, 9.00

9:00 - 10:00  Matej Obu, Zadruga BikeLab: Kolesarski turizem in elementi kolesarske turistične infrastrukture na primerih Obdonavska kolesarska pot in kolesarski turistični produkti na Gardskem jezeru 

10:00 - 10:30  Polona Blažič, Angita Maribor: Potencial kolesarskega turizma in promocija kolesarjenja v turistične namene

 Odmor 

11:00 - 12:00  Uroš Rozman, RRA Koroška: Kolesarski turistični produkt na primeru Dravske kolesarske poti

12:00 - 12:30 - Zbiranje predlogov s strani udeležencev za oblikovanje skupnih kolesarskih turističnih produktov

2.DELAVNICA: petek, 14. december 2018, 9.00

Na drugi delavnici so predvidene sledeče tematike:

  • Evalvacija predlogov turističnih produktov s strani strokovnjakov;
  • Nadaljnji razvoj idej udeležencev ob podpori strokovnjakov;
  • Dokončanje predstavljenih paketov storitev ob podpori strokovnjakov.

Lokacija delavnic: Grad Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, soba grajski stolp, 1. nadstropje

 

Udeležba na delavnicah je za udeležence brezplačna. Za dodatna vprašanja smo na voljo na telefon: 02 521 43 85 oziroma na mail: natalija.kreft@zkts-ms.si.

Prisrčno vabljeni.

 

Delavnici se izvajata v okviru projekta »IronCurtainCycling«, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska.